grafika
grafika

O nás

Projekční kancelář Ing.Petr Doležel zahájila svou činnost zápisem u živnostenského úřadu v roce 1992. V roce 1998 ukončil Ing.Petr Doležel svou práci vedoucího projektanta v Projekci Dopravních staveb Olomouc a společně s geodetickou skupinou DSO pokračují v činnosti pod hlavičkou DS+GEO projekt Olomouc.

Ing.Petr Doležel vystupuje jako samostatná fyzická podnikající osoba, v současnosti má 5 zaměstnanců. Geodetická skupina má právní formu sdružení pod názvem Geoprojekt.

Ing.Petr Doležel je autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb, garantem geodetických prací je oprávněný zeměměřičský inženýr Ing.Miroslav Aberle, správce sdružení Geoprojekt je Libor Pohořelský.

Firma DS+GEO projekt Olomouc v současnosti v počtu 8 pracovníků se zabývá především zpracováním projektové dokumentace dopravních staveb a veškerou geodetickou činností. Ve spolupráci se stálými subdodavateli (projektanti inženýrských sítí, mostů, vegetačních úprav, architekti ) zajišťuje kompletní dodávku projektové dokumentace staveb pozemních komunikací včetně geotechnických průzkumů a diagnostiky vozovek.

Při projektování dopravních komunikací se činnost pracovníků firmy DS+GEO projekt zaměřuje především na moderní přestavby silničních průtahů měst a obcí a rekonstrukce místních komunikací.

Realizované stavby dle projektů zpracovaných firmou DS+GEO projekt Olomouc byly oceněny v celostátních a krajských soutěžích.

ocenění       ocenění

ocenění       ocenění

ocenění

grafika